Bory Tucholskie

Bory Tucholskie

Największy i najpiękniejszy kompleks leśny w Polsce. Kraina o niepowtarzalnym krajobrazie, królestwo jezior, rzek, majestatycznych borów, lasów oraz miejsce występowania wielu wyjątkowych gatunków roślin i zwierząt.

Współczesny obraz Borów Tucholskich kształtował się ponad 10 tyś. lat temu, w czasie ostatniego na ziemiach Polski zlodowacenia. Przepływające tędy rzeki wyżłobiły w glebie malownicze doliny, a znajdujące się w korycie rzek głazy utworzyły piękne kaskady. Ale głównym bogactwem stanowiącym o atrakcyjności tej krainy są lasy. Przeważają lasy sosnowe, choć występują tu również lasy liściaste i to często w swej pierwotnej postaci. Zamieszkuje tu wiele gatunków ssaków, ptaków, płazów, gadów, owadów oraz ryb.

W 1996 roku na terenie Borów utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Ochroną objęto lasy, jeziora, łąki i torfowiska. Park należy do sieci obszarów objętych najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce. Utworzenie go miało na celu ochronę unikatowego w skali Europy i jedynego na terenie Polski krajobrazu. Spotkać tu można bogatą szatę roślinną, oraz takie zwierzęta jak: dziki, jelenie, lisy, wilki, nietoperze i wiele innych.

W celu ochrony zabytków i pomników przyrody na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” utworzono parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, które zasięgiem obejmują zarówno fragmenty pierwotnej puszczy, jak i pojedyncze okazy drzew, głazów, roślinność i zwierzynę leśną.

Jednym z nich jest Rezerwat Cisów, który skupia największą ilość cisów w Europie lub „Kręgi Kamienne”, będące cmentarzyskiem powstałym w okresie I-III wieku n.e. i namacalnym dowodem istnienia pierwotnej kultury zamierzchłych czasów. Rozlegle lasy i przecinające je malownicze cieki wodne to tylko jedne z wielu atrakcji Borów Tucholskich. Powstały tu liczne szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, punkty widokowe oraz szlaki piesze i rowerowe. To stąd pochodzą najlepsze grzyby i jagody w Polsce.

Bory Tucholskie to również doskonałe miejsce dla miłośników kajakarstwa. Znajdujące się tu popularne szlaki kajakowe zaliczane są do jednych z najpiękniejszych w kraju. W bezpośrednim sąsiedztwie Borów położony jest Zalew Koronowski, który stwarza doskonałe warunki dla żeglarzy, a także liczne ośrodki wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne.

To niebywałe szczęście, że nadal możemy podziwiać uroki tak bajkowego krajobrazu. Ochronę tego terenu powinien rozumieć i szanować każdy z nas.

Zapraszamy na łono natury!